Klachtenformulier

Als u een klacht heeft over de behandeling, probeer deze dan eerst met mij te bespreken.
Dit kan tijdens een consult, telefonisch of via onderstaand klachtenformulier.

   

  Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
  Bij het verzenden van het formulier geeft u aan ermee akkoord te gaan dat uw gegevens gebruikt worden om met u in contact te komen.
  Klik hier voor de privacyverklaring.

  Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

  Voor uw klacht of suggestie ter verbetering betreffende de ketenzorg, kunt u zich richten tot HONK.