Vergoeding & tarieven

Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op 3 uur per kalenderjaar. Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen risico (2023: €385,00).

Dieetadvisering aan patiënten met Diabetes mellitus (DM) type 2, Cardiovasculaire Risico’s (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. U dient dan aangemeld te zijn bij de ketenzorg (HONK ketenzorg diabetes, CVRM of COPD) en voldoen aan de verwijscriteria. Voor deze ketenzorg geldt geen eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner dient u digitaal (via HealthConnected) naar mij te verwijzen.

Patiënten met DM, CVRM en COPD die niet geïncludeerd zijn in de ketenzorg, kunnen gebruik maken van de basisverzekering. In deze situatie geldt het eigen risico wel.

Vergoeding

De diëtist is vrij toegankelijk (DTD), dat wil zeggen dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken met een diëtist, zonder eerst met de huisarts te overleggen.

Als aanvulling op de basisverzekering is het mogelijk dat u recht heeft op extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Klik hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen van 2023. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Hieronder een link naar Independer voor een overzicht betreft zorgverzekeraars voor diëtist Diëtistenpraktijk Edith Meyering in 2023.

Vergoeding zorgverzekeraars
beeld-15
1Wat te doen bij verhindering?

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen. Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak voor vrijdag 17:00 dient te worden afgezegd. Dit kan telefonisch, via de mail of via het contactformulier. Dit geldt ook buiten kantoortijden. Bij geen gehoor (tijdens het spreekuur als ik met een cliënt in gesprek ben, in de avonduren of in het weekend) vraag ik u uw boodschap in te spreken op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld om een nieuwe afspraak te maken.

Bij afzeggen via email: stuur een email dat u verhindert bent en de afspraak wilt verzetten. U kunt in de mail aangeven naar welke datum u de afspraak eventueel wilt verzetten. Ik bel of mail u vervolgens om een nieuwe afspraak in te plannen.

Doe dit op tijd. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van het consult aan u doorberekend.

No show diëtistenconsult, per ingepland kwartier: € 18,50

2Welke andere activiteiten zijn er?

Voedingsvoorlichting: In overleg, informeer naar de mogelijkheden.
Supermarktrondleidingen: In overleg, informeer naar de mogelijkheden.

3Wat is niet-gecontracteerde zorg?

– zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;
– zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten;
– zorg die buiten de aanvullende verzekering valt en die de cliënt zelf dus betaald.

Niet-gecontracteerde zorg:

 • 1e consult: € 111,00
  Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift:  30 minuten
 • 2e consult: € 37,00
  Contact: 30 minuten
 • Vervolgconsult kort € 18,50
  Contact: 15 minuten
 • Vervolgconsult lang € 37,00
  Contact: 30 minuten
 • Huisbezoek € 25,00
  * Dit is een toeslag op het consult tarief.
 • Meting lichaamssamenstelling: € 18,50

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd.
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 • Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
 • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van uw gegevens in uw dossier. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.Voor (video-)bel consult gelden dezelfde tarieven. Videobellen kan via de MijnZorgApp.

Contact

Algemeen telefoonnummer:

Tijdens het spreekuur kan ik niet direct opnemen.
Bij geen gehoor vraag ik u uw boodschap in te spreken op de voicemail. U wordt dezelfde dag nog terug gebeld.

Stuur een bericht!